Aby nebo bolo vždy čisté a vzduch sa dal dýchať .
Copyright © 2010 by Kominárstvo s.r.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kominarstvo@kominarstvo.com
Služby
kominarstsvo@kominarstvo.com
kontrola a čistenie komínov
preskúšavanie komínov
revízna správa ku kolaudáci
vložkovanie komínov pre všetky typy spotrebičov
dodávka a montáž fasádnych komínov
odstra
ňovanie komínových závad
meranie komínového ťahu
poradenstvo odvod spalín

tel. 0902 527799